Loading...
TÜRKÇE  I  ENGLISH

GENEL İNGİLİZCE KURSU

Genel İngilizce Kursu, Genel İngilizce, Genel İngilizce Ankara

PUZA LANGUAGE GENEL İNGİLİZCE PROGRAMISeviye Belirleme Sınavı


Öğrencilerimiz uzman eğitmenlerimizin titizlikle hazırladıkları seviye tespit sınavına girerek, sahip oldukları gramer, konuşma, dinleme, yazma ve okuma becerileri ölçülür. Sınav sonucuna göre öğrencinin hedef ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, kendisine en uygun seviyede ve yoğunlukta programa yerleştirilir.


Dünya Standartlarında Dil Eğitimi Sistemi

Puza’da Avrupa Birliği Akademik Standartları’na uygun 6 kurluk eğitim sistemi uygulanmaktadır. Her kur 120 ders saatinden oluşmaktadır. Kurlar tercih edilen programın yoğunluğuna göre 8 - 16 hafta sürmektedir. Puza’da, dil öğretim sistemi olarak, öğrenci odaklı İletişimsel Dil Öğretim Metodu (Communicative Language Teaching Method) uygulanmaktadır. Puza’da öğrenciler konuşma sınıflarında ve aktivite programlarında, ana dili İngilizce olan öğretmenler tarafından eğitim almaktadırlar. Verilen eğitimlerin amacı öğrencinin dört dil becerisini (dinleme, okuma, konuşma ve yazma) aktif olarak kullanmasını sağlamaktır.
 Kur Sistemi

1.Beginner/ İngilizce’ye Giriş (0 – A1)
Hiç İngilizce bilmeyen öğrencilerin yer aldığı başlangıç seviyesidir. Bu seviyenin amacı; İngilizcenin kavranmasında öğrencilere bir temel vermenin yanı sıra onları bir sonraki seviyenin gerektirdiği dil becerisiyle donatmaktır.

2. Elementary / Başlangıç (A1-A2)
Kursiyer, bu düzeyde genel olarak İngilizce ile tanışır ve temel bilgileri edinir. Öğrendiği temel zamanlarla basit cümleler kurabilir, kendini kısaca ifade edebilecek düzeye ulaşır. “Geçmiş” ve “şimdi” ile ilgili ingilizce konuşabilir, ingilizce yazabilir, istekte bulunabilir. 3. Pre-intermediate / Orta Öncesi (A2-B1)
Dilbilgisi ve pratik kullanım bilgileri bu düzeyde biraz daha gelişir. Orta düzey öncesine hazırlık aşamasıdır. Sözcük dağarcığında gelişim hızlanır. “Gelecek zaman” işlenerek İngilizcenin temel zamanları iyice pekiştirilmeye çalışılır. Bu düzeydeki kursiyerler, öğrendikleri yeni kavramlarla, çok karmaşık olmayan konularda okuduklarını anlayabilir ve istemlerini yazılı olarak ifade edebilirler. 


 

4. Intermediate / Orta (B1-B2)
Orta düzey bireyin İngilizcesinin yapısal özelliklerini kavramış olarak, artık dilin inceliklerini öğrendiği ve uyguladığı, dört dil becerisindeki eksikliklerini giderdiği bir aşamadır. Bu düzeyde öğrenci, kendini daha rahat ifade edebilir. Çok karmaşık olmayan metinleri rahatlıkla çözebilir. Belirli bir konuda düşüncelerini daha zengin bir sözcük dağarcığıyla dile getirebilir. Günlük yaşamda çok rahat iletişim kurabilir. 


 

5. Upper-intermediate / İleri Orta (B2-C1)

Dilbilgisinin en ince ayrıntılarına kadar özümsendiği, akıcı ve hatasız yabancı dil kullanımının esas itibarıyla kotarıldığı düzeydir. Dört dil becerisi bu düzeyde iyice gelişir ve pekişir. Öğrenci, geliştirdiği sözcük dağarcığı, karmaşık ve bileşik sözcük ve eylemler vb. yapılar ile etkin iletişim kurar. Bu aşamaya ulaşmış bireyler, yapacakları bireysel çalışmalarla (kitap, dergi, gazete okumak; TV ve CD izlemek, ilgi alanlarına giren konulara yoğunlaşmak vb.) İngilizcelerini kullanılır duruma getirirler.

 6. Advanced / İleri (C1-C2)

Bu düzeye ulaşan ya da öğrenimlerini, düzey belirleme sınavı sonuçlarına göre bu aşamadan başlatmak isteyen öğrenciler genel İngilizce kazanımlarını daha yukarı çekerek, “near native compendence” (anadili İngilizce olana yakın düzeyde dile hakimiyet) seviyesine ulaşırlar.  

Özel Amaçlı Programlar 


6. kuru tamamlayan öğrenciler, tercih ve ihtiyaçlarına göre TOEFL, IELTS, Proficiency, gibi ileri düzeyde özel amaçlı programlara katılabilirler. 
Öğrenci Performans Takibi


Öğrencilerimizin program süresince okuma, yazma, konuşma, dinleme ve gramer konularında performans takipleri yapılır. Problem yaşanan konularda telafi dersleri yapılır. Öğrencinin devamsızlığı günlük olarak takip edilir, öğrencilerin her kurda %10 devamsızlık hakkı vardır. Kaçırdıkları konulardan telafi dersleri alırlar. %10 devamsızlığı aşmadığı halde öğrenci kuru atlayamaz ise kuru ücretsiz olarak tekrarlayabilir. Her kurda sınavlar yapılarak, öğrencilere, performans raporları sunulur.

Puza Group © 2014 Tüm hakları saklıdır